HIV/AIDS ist eine lebensbedrohliche Erkrankung.
HIV/AIDS hayatı tehlikesi olan bir hastalıktır.
Wenn jemand mit HIV angesteckt ist, nennt man das HIV positiv.
Gesunde Menschen sind HIV negativ.
Eğer bir insana HIV bulaşmış ise, bu HIV positiv diye adlandırılır.
Sağlıklı insanlar HIV negativ’dir
HIV (human immunodeficiency virus) führt innerhalb von ca. 10 Jahren zur Erkrankung mit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). HIV (human immunodeficiency virus) 10 sene içerisinde AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) hastalığına yol açar.
Mit Medikamenten versucht man den Ausbruch der Erkrankung zu verhindern oder zu verzögern.
Die Medikamente haben aber teils heftige Nebenwirkungen, die von den Betroffenen in Kauf genommen werden müssen und zu einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität führen.
Günümüzde, hastalığın patlak vermesini engellemek veya geciktirmeyi sağlamak, ilaçlarla yapılmaktadır.
Bu ilaçların, kısmi şekilde yaşam kalitesini büyük ölçüde düşüren, lakin hastalar tarafından hazmedilmesi gereken çok şiddetli yan etkileri vardır.
Kondome schützen!!!
Kondomlar korur!!!