ÖGF und pro familia sind unabhängige Organisationen, die in Österreich und Deutschland Aufklärungsprogramme und Beratung zu Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch anbieten. ÖGF ve pro familia bağımsız kurumlar olup Avusturya ve Almanya’da aydınlama programları, cinsellik konusunda danışmanlık, korunma, hamilelik ve düşük konularında hizmet verirler.
Sie setzen sich dafür ein, dass die Grundsätze der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte für jeden gelten und die persönlichen Entscheidungen von Jugendlichen, Frauen und Männern in Fragen der Familienplanung, der Partnerschaft und Schwangerschaft geschützt und gestärkt werden. Bu kurumlar, cinsellik ve üreme sağlığı gibi temel konuları ve bu konuların hak ve hukukunu herkes için geçerli kılmak ve gençleri, kadınları ve erkekleri aile planlaması, eş ilişkilerinde ve hamilelik konusundaki kararlarında desteklemek ve korumak için çalışırlar.
Dazu gehört, dass Jugendliche gut informiert sind und frei entscheiden können, welche Verhütungsmittel sie anwenden möchten, dass diese Verhütungsmittel auch erhältlich sind und dass jeder frei entscheiden kann ob und wann sie oder er Mutter oder Vater werden möchte. Buna, gençlerin iyi bilgilendirilmiş olması, istedikleri özgür kararı verebilmeleri, dolayısıyla hangi korunma yöntemlerini uygulayacaklarını, bu korunma yöntemlerinin elde edebilirliği ve herkesin özgürce anne veya baba olma istekleri ve ne zaman istedikleri dahildir.
oegf logo pfofamilia logo
ippf logo