Senin hakların   
cinselliği yaşama hakkı   
istediğin zaman   
hakkı   
korunma metodlarını   
cinsellikteki şiddetten   
güvenilir danışma   
Anamenu