Deine Sexualität – Deine Rechte
Senin cinselliğin-senin hakların
Sexualität gehört zum Leben aller Menschen, egal wie alt sie sind. Im Zusammenhang mit Sexualität gibt es Rechte, die für alle gelten. Cinsellik, insanların yaşlarından bağımsız, onların yaşamlarının bir parçasıdır. Cinselliğe bağlantılı olarak, herkes için geçerli olan haklar vardır.
Die Rechte sollen dich und deine Sexualität schützen und dir Sicherheit geben. Bu haklar seni ve cinselliğini korumalı ve sana güvence vermelidir.
Du wiederum kannst diese Rechte schützen, indem du sie bei anderen respektierst.
Diğerlerine saygı göstermekle de bu hakları koruyabilirsin.
Außerdem gibt es einige besondere Regelungen für Jugendliche.
Dazu gehören:
Bunun haricinde, gençler için birkaç özel düzenlemeler vardır.
Buna aşağıdakiler dahildir:
- das Recht, Sexualität zu leben
- das Recht, zu heiraten wen DU willst (oder nicht)
- das Recht, Verhütungsmittel zu benutzen
- bestimmte Rechte für Mädchen im Fall einer (ungewollten) Schwangerschaft
- das Recht, vor sexueller Gewalt geschützt zu werden
- das Recht, vertraulich beraten und medizinisch behandelt zu werden
- cinselliği yaşama hakkı
- istediğin zaman evlenme (veya evlenmeme) hakkı
- korunma metodlarını kullanma hakkı
- kızlar için (istenmeyen) hamilelik durumunda ki belli haklar
- cinsellikteki şiddetten korunma hakkı
- güvenilir danışma ve tıbbi tedavi hakkı
Die Rechte, die für dich gelten, gelten auch für die anderen. Respektiere also die Entscheidungen und Einstellungen anderer, wenn es um Sexualität geht. Senin için geçerli olan haklar, başkaları için de geçerlidir. Yani, cinsellik sözkonusu olduğu zaman başkalarının kararlarına ve düşüncelerine saygı göster.